Kop Prasambar

Kop Prasambar
Heading Blog

Jumat, 19 Agustus 2011

ARTI LAMBANG DAN BENDERA KITA


Lambang Pratsambar


(1)    Lambang Pratsambar digunakan sebagai alat dan tanda pengenal anggota Pramuka Pratsambar.
(2)    Lambang Pratsambar berbentuk Segi 5 mempunyai maksud agar para anggota Pratsambar mempererat tali persaudaraan antar anggota, dan mengingatkan anggotanya untuk selalu mengagumi dan mencintai tanah air Indonesia sebagai tanah kelahirannya.
( a ) Bintang segi lima berwarna kuning bermakna Pratsambar Berasaskan Ketuhanan YME dan berlandaskan pada Pancasila.
( b ) Dua Tunas Kelapa berwarna kuning bermakna Pratsambar adalah salah satu wadah penggerak dari Gerakan Pramuka untuk menumbuhkan tunas - tunas putra dan putrid bangsa yang baru.
( c ) Obor ditengah bermakna Obor adalah alat penerang yang melambangkan dharma seorang Pratsambar  sebagai juru penerang dan penunjuk jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Islam.
( d ) Angka 95 dan 96 berwarna hitam bermakna Pratsambar berada dalam Gerakan Pramuka Ranting daerah Jawa Tengah dan Ranting Cabang Kota Kebumen.
( e ) Tulisan MTs Ma’arif Ambarwinangun didalam pita Berwarna Merah Putih bermakna Pratsambar selalu mengabdikan diri dalam usaha meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.
( f ) Warna Dasar Hijau bermakna Pratsambar mempunyai karakter yang Berani,berdinamika dan mempunyai sifat kasih sayang serta selalu berasaskan pada sendi-sendi agama Islam
( k ) Warna Kuning bermakna Anggota Pratsambar mempunyai karakter yang jujur,bijaksana,

Bendera


(1)    Bendera Pratsambar berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga dibanding dua,berwarna dasar merah, ditengah -tengahnya terdapat lambang Pratsambar dan tulisan MTs Ma’arif Ambarwinangun berwarna sesuai dengan aslinya.
(2)    Disisi – sisi bendera terdapat garis berwarna kuning dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera disetiap sisinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Buat komentarnya trims banyak..